Chcesz skorzystać z dopłat w ramach rządowego programu „Bezpieczny Kredyt 2%”? - Oto odpowiedzi na najczęstsze zadawane pytania.

Chcesz skorzystać z dopłat w ramach rządowego programu „Bezpieczny Kredyt 2%”? Oto odpowiedzi na najczęstsze zadawane pytania.

 

Kto może skorzystać z programu?

  • małżeństwo, singiel oraz para w związku nieformalnym, ale pod warunkiem, że mają przynajmniej jedno wspólne dziecko,
  • w wieku do 45 lat. Warunek uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy 45 lat nie ukończył wyłącznie jeden z kredytobiorców,
  • osoba, która nie posiada i w ostatnich 36 miesiącach nie posiadała kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, domu, spółdzielczego prawa czy budowę domu. Przeszkodą nie jest kredyt na zakup działki budowlanej,
  • osoba, która nigdy wcześnie nie posiadała mieszkania ani domu. 

 

Jakie są wyjątki od zasady pierwszego w życiu mieszkania czy domu?

 

Wyjątek 1 – kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego mogli odziedziczyć do 50% udziałów w jednej nieruchomości. Otrzymają jednak kredyt tylko jeśli nie zamieszkują w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy. Kredyt nie może jednak zostać przeznaczony na wykup udziałów lecz na zakup jakiegoś innego mieszkania LUB

Wyjątek 2 – kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego posiadają lub posiadały jeden dom lub mieszkanie, które zostało wyłączone z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego. LUB

Wyjątek 3 – kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe posiadał prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, które było nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny, które kredytobiorca ten lub osoba ta zbyli przed ukończeniem 18 lat

WAŻNE! Osoby, które mają rozdzielność majątkową muszą przystąpić do kredytu BK2% razem i obydwoje muszą spełniać warunki jak wyżej.

Jeśli klient korzysta tylko z BK2% to wkład własny nie może być wyższy niż 200 tyś zł

Czego dotyczy ograniczenie 20%?

• Dotyczy ono tylko sytuacji, gdy klient ma mniej niż 20% wkładu. Wtedy część kredytu jest objęta gwarancją z RKM i suma tej gwarancji i wkładu klienta nie może być wyższa niż 20% i nie wyższa niż 200 000 zł.

Przykład:

Jeśli klient chce kupić mieszkanie za 660 tys. zł i ma 60 000 zł (9,09%) wkładu własnego, to gwarancja może wynieść max. 10,91%, czyli 72 000 zł. W sumie daje to 20% i 132 000 zł, a więc limit 20% i 200 000 zł nie został przekroczony.

Jeśli jednak wkładem własnym jest wyłącznie działka, to suma działki i kwoty kredytu może wynieść do 1 mln zł.

Maksymalna kwota kredytu:

– 500 000 zł – singiel (samotny rodzic z dzieckiem jest traktowane jak singiel).

– 600 000 zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko.

Spłata przez pierwsze 10 lat odbywa się w ratach malejących. Potem w stałych, chyba że kredytobiorca zdecyduje inaczej.

Jeśli kredyt udzielany jest w celu dokończenia rozpoczętej budowy domu, to suma wartości działki, wykonanych prac i kwoty kredytu max. 1 mln zł. Maksymalna kwota kredytu w takim przypadku jest niższa i wynosi 100 tys. zł dla singla i 150 tys. zł dla rodziny. To ograniczenie dotyczy jednak przypadku, gdy wartość wkładu własnego jest wyższa niż 200 000 zł. 

 

Czy zbywając nieruchomość w ciągu 10 lat należy zwrócić dotychczasowe dopłaty?

 

Nie, następuje tylko wstrzymanie wypłat kolejnych dopłat

 

Czy biorąc Bezpieczny Kredyt 2%, mogę wnieść działkę jako wkład własny?

 

Tak, wkładem własnym kredytobiorcy może być nieruchomość gruntowa należąca do kredytobiorcy i nieobciążona kredytem. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy bezpiecznego kredytu 2% udzielono w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego na tej nieruchomości.